Selecteer de taal

Voor dit soort ad hoc hulp hanteert Obix een systeem van strippenkaarten. Er zijn strippenkaarten van 10, 20, 50 en 100 strippen per kaart. Elke strip geeft recht op 15 minuten ondersteuning. Hoe meer strippen, hoe lager de prijs per strip. Neemt u gelijktijdig hosting+onderhoud en een strippenkaart af, dan krijgt u twee extra strippen gratis.

Een strippenkaart heeft een looptijd van een jaar. Na het verstrijken van de looptijd kan geen aanspraak meer worden gemaakt op ongebruikte strippen.

Zie de strippenkaarttarieven