Selecteer de taal

Obix Editor Xtd Vertaalplugin

Deze systeemplugin maakt het vertalen van (geselecteerde) tekst mogelijk vanuit een teksteditor.

Raison d'être

Ik dacht dat het misschien van pas kon komen :)

Minimale eisen

  • Joomla! 4.0
  • PHP 7.4

Installatie

Het installatiepakket bevat een plugin en een bibliotheek:

  • Editors Xtd - Obix Vertaalplugin
  • Obix Translator Bibliotheek

Installatie van het pakket is hetzelfde als voor elke andere Joomla! extensie. Na de initiele installatie, in tegenstelling tot bijgewerkt, zou de plugin automatisch geactiveerd moeten zijn. Het kan echter geen kwaad om dat te controleren :)

Beschrijving

De plugin is van het type Editor Xtd. Omdat de werking van deze groep plugins wordt getriggerd door een knop onder het editor gebied, worden ze vaak Editor knoppen genoemd. Deze plugin biedt ruwweg de volgende functionaliteit:

  • Vertaling van geselecteerde tekst, waarbij de geselecteerde tekst wordt vervangen door het vertaalde resultaat.
  • Vertaling van tekst die is ingevoerd in een tekstveld, waarna het vertaalde resultaat op de cursorpositie in de editor wordt geplaatst.

De eigenlijke vertaling wordt uitgevoerd door een externe vertaaldienst. In zijn huidige incarnatie ondersteunt de plugin (alleen) DeepL.

Om gebruik te kunnen maken van de dienst, moet de plugin toegang kunnen krijgen tot diens API, waarvoor een autorisatiecode nodig is. Die code kan worden verkregen na het aanmaken van een (gratis) account.

Beschikbare bron- en doeltalen voor vertaling zijn direct afhankelijk van de talen die beschikbaar worden gesteld door de vertaaldienst.

Configuratie

De plugin heeft verschillende configuratie-instellingen die het gedrag beïnvloeden. Aangezien documentatie van de vertaaldienst Engelstalig is, zijn enkele specifieke termen niet vertaald:

DeepL autorisatiecode
De code die nodig is om toegang te krijgen tot de DeepL API. Zodra u bent ingelogd op uw service account, kan deze worden verkregen via uw accountpagina.
Selecteerbare talen
Bepaalt welke talen selecteerbaar zijn voor een vertaalverzoek:
Beschikbare talen van de dienst
Alle talen beschikbaar bij de vertaaldienst.
Geïnstalleerde site talen
Joomla!'s geïnstalleerde site talen die ook beschikbaar zijn in de vertaaldienst. *
Beschikbare site talen
Vergelijkbaar met het bovenstaande, maar alleen rekening houdend met gepubliceerde talen.
Splits zinnen
Stelt in of de vertaalmachine de invoer eerst in zinnen moet splitsen.
Geen splitsing
Helemaal niet splitsen. De gehele invoer is behandeld als één zin.
Op interpunctie en nieuwe regels
Splitst op interpunctie en op nieuwe regels.
Alleen op interpunctie
Splitst op interpunctie en negeert nieuwe regels.
Opmaak behouden
Geeft aan of de vertaalmachine de originele opmaak moet respecteren, ook al die normaal gesproken sommige aspecten corrigeren.
Formaliteit
Geeft aan of de vertaalde tekst formeel of informeel moet overkomen. Op het moment van schrijven, werkt deze functie alleen voor de doeltalen "DE" (Duits), "FR" (Frans), "IT" (Italiaans), "ES" (Spaans), "NL" (Nederlands), "PL" (Pools), "PT-PT", "PT-BR" (Portugees) en "RU" (Russisch).
Standaard
Geen speciale behandeling.
Formeler
Voor een formeler taalgebruik.
Informeler
Voor een informeler taalgebruik.
Tag afhandeling
Stelt in of met HTML-tags rekening moet worden gehouden.
Geen
Tags worden niet apart behandeld.
HTML
HTML-tags worden zo goed als mogelijk op de juiste plaats in de doeltekst geplaatst.
Maximaal aantal pogingen
Het maximum aantal service requests, voordat de vertaalpoging als mislukt wordt beschouwd.
Time-out (sec.)
De tijd in seconden om te wachten op een antwoord van de dienst, voordat een nieuwe service request wordt gedaan.
Forceer TinyMCE knop weergave
Forceert de weergave van de vertaalknop onder de TinyMCE editor wanneer deze per ongelukkigerwijs verborgen is.
Caching
Bepaalt of caching moet worden gebruikt om het opvragen van (relatief) statische gegevens te versnellen, zoals beschikbare service talen:
Globale instellingen
Respecteer de globale site-instelling.
Uitschakelen
Caching uitschakelen, ongeacht de globale site-instelling.
Inschakelen
Caching inschakelen, ongeacht de globale site-instelling.
Debug
Indien ingeschakeld, wordt debug informatie geschreven naar een plugin-specifiek log bestand. Om dit te laten werken, moet "Foutopsporing systeem" in de "Algemene instellingen" van de site ook ingeschakeld zijn.

* Omdat Joomla! veel meer talen ondersteunt dan DeepL, is het mogelijk dat de uiteindelijke lijst minder talen toont dan er op de site geïnstalleerd zijn. De lijst kan zelfs leeg zijn.

Gebruik

Nadat de plugin is geïnstalleerd en correct is geconfigureerd, wordt er een extra editorknop weergegeven onder het editor gebied. De teksten in de afbeeldingen zijn afkomstig van de plugin en dus vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar:

Translator button

Als u op de knop klikt, verschijnt er een modaal popupvenster. Het venster toont twee keuzelijsten: een voor selectie van de brontaal en een voor selectie van de doeltaal:

Translator popup

Indien geen te tekst was geselecteerd, toont het venster een extra tekstveld waarin alsnog een te vertalen brontekst kan worden ingevoerd:

Translator popup with teaxt area

Onder de invoervelden wordt een indicatie van de huidige service quota weergegeven, d.w.z. het maximaal aantal te vertalen tekens, het aantal tot noch toe vertaalde tekens en het resterende aantal vertaalbare tekens, wordt weergegeven. Met het gratis DeepL account kunnen maandelijks 500.000 tekens worden vertaald.

Klikken op de Translate knop, roept de vertaaldienst aan. De dienst vertaalt vervolgens de brontekst aan de hand van de geselecteerde talen. Was - Try to detect - als brontaal geselecteerd, dan zal de dienst zelf proberen de brontaal te bepalen. Nadat de vertaalde tekst is teruggestuurd, wordt deze in de editor geplaaatst. Indien de originele, onvertaalde brontekst afkomstig was van een selectie, dan wordt de geselecteerde tekst vervangen door de vertaalde tekst. Indien de onvertaalde brontekst werd ingevoerd in het extra tekstveld van het popupvenster, dan wordt de vertaalde tekst in de editor ingevoegd op de cursorpositie.