Selecteer de taal

Hostingtarieven

Hosting inclusief primair technisch onderhoud

Dienst Tarief

Hosting inclusief primair technisch onderhoud

€ 415,00

Hosting inclusief primair onderhoud & 10+2 strippenkaart

€ 589,00

Voorwaarden

  • Een strip geeft recht op 15 minuten ondersteuning. Per verzoek om ondersteuning wordt minimaal één strip op de kaart in mindering gebracht en maximaal zoveel strippen als nodig om aan het verzoek te voldoen.
  • Strippenkaarten hebben een looptijd van een jaar. Na het verstrijken van de looptijd kan geen aanspraak meer worden gemaakt op ongebruikte strippen.
  • Strippenkaarten kunnen worden gebruikt voor ad hoc begeleiding, zoals (telefonische) ondersteuning en overleg, kleinschalig onderhoud van websites en software, etc.
  • Strippenkaarten kunnen niet worden gebruikt voor projectmatige werkzaamheden, zoals de bouw van nieuwe websites of het upgraden ervan naar een nieuwe hoofdversie, ontwikkelen van maatwerk software, etc.
  • Alle op deze website vermelde tarieven zijn exclusief 21% btw.